Obvestila lastnikom

S klikom na povezavo preverite pogoje za pridobitev certifikata:
Zaupanja vreden upravnik

06.05.2019

S ponosom vam sporočamo, da smo tudi v letošnjem letu ustrezali vsem kriterijem za podaljšanje certifikata Zaupanja vreden upravnik. Pogoje za njegovo pridobitev si lahko preberete v brošuri ali v naših predhodnih obvestilih.

Glede na pogoje, ki jih moramo upravniki izpolnjevati za pridobitev certifikata, menimo, da vam z njim lahko prikažemo hiter uvid v način našega poslovanja.

DOMO – vaš upravnik

21.9.2018

Elektronski dokumenti so enakovredno nadomestilo za papirnate dokumente. Namesto v svoje poštne nabiralnike ga lahko prejmete na svoj elektronski naslov in/ali neposredno v predal za e-račune v spletni banki. Prejem e-računa je za vas brezplačen, hitrejši in hkrati okolju prijazen.

KAKO SE PRIJAVIM NA E-RAČUN NA ELEKTRONSKI NASLOV?

Prijavite se preko obrazca Izjava etažnega lastnika (e-naslov). Izpolnjenega in podpisanega pošljete na elektronski naslov: domo@domo.si (slika/sken) ali preko pošte na naslov DOMO, d.o.o., Majorja Lavriča ulica 12, 1000 Ljubljana.

KAKO SE PRIJAVIM NA E-RAČUN V SPLETNO BANKO?

Prijavite se neposredno v vaši spletni banki s prijavo na e-račun, kjer med izdajatelji e-računov poiščete naše podjetje.

S prijavo na e-račun se pošiljanje računov v papirnati obliki ukine. V primeru, da se želite odjaviti od prejemanja e-računov, lahko to storite kadarkoli preko oddaje vloge za odjavo e-računa v vaši spletni banki, preko elektronske pošte domo@domo.si ali preko telefonske številke 01/51 99 104.

DOMO, d.o.o. – vaš upravnik

05.04.2018

Sporočamo vam, da še vedno izpolnjujemo vse pogoje za imetnika certifikata Zaupanja vreden upravnik. Pogoji so razvidni v zgornji povezavi ali na našem predhodnem obvestilu. Da jih izpolnjujemo, smo ponovno dokazali z ustreznimi listinami in potrdili. Na osnovi tega smo pridobili podaljšanje veljavnosti certifikata za leto 2018.

Zagotavljamo vam, da se bomo pri svojem delu še naprej trudili upravičiti certifikat in vaše zaupanje!

DOMO – vaš upravnik

14.4.2017

Z veseljem in zadovoljstvom vam sporočamo, da smo med prvimi upravniki v Sloveniji prejeli certifikat »Zaupanja vreden upravnik«!

Certifikat od letošnjega leta dalje podeljuje Združenje za poslovanje z nepremičninami pri Gospodarski zbornici Slovenije in se od ostalih razlikuje v tem, da je vezan zgolj na dejavnost upravljanja nepremičnin. Vsako leto ga bo potrebno tudi obnavljati in vsakič znova dokazati, da upravnik izpolnjuje pogoje, določene s pravilnikom.

Verjetno ste v zadnjem času tudi slišali ali brali o nečednih poslih nekaterih posameznih upravnikov, predvsem o zlorabi sredstev rezervnega sklada. Te probleme so nekateri mediji in »svetovalci« izrabili in nepravilnosti pripisujejo vsem upravnikom, ker je to precej všečna in populistična tema, čeprav je upravljanje resno, zahtevno in odgovorno delo. Posledice takega ravnanja so tudi, da so bile predlagane spremembe Stanovanjskega zakona v delu škodljive tudi za etažne lastnike. Namen certifikata je tak, da loči upravnike, ki se resno in odgovorno lotimo svojega dela od tistih, ki tega ne zmorejo.

Želimo vam predstaviti tudi nekaj glavnih zahtev, ki jih je potrebno izpolnjevati za pridobitev certifikata:

Rezervni sklad: S potrdilom banke ali opravljeno revizijo je potrebno dokazati, da ima upravnik celotno knjiženo stanje sredstev rezervnega sklada na posebnem računu za rezervni sklad ali v depozitu pri banki. Ker so to tudi zahteve zakona in pravilnika, po katerem se pri našem delu ves čas tudi ravnamo, smo te zahteve v celoti dokazali.

Izobrazba zaposlenih: Pri upravniku morajo biti za vsako področje dela zaposleni sodelavci z ustrezno izobrazbo za to področje. Poleg tega se mora vsaj 20% zaposlenih vsako leto udeležiti izobraževanja oz. usposabljanja s področja naše dejavnosti. Pri nas imamo osem redno zaposlenih z ustrezno izobrazbo gradbene, strojne, ekonomske in pravne smeri ter šest do šestindvajset let izkušenj pri upravljanju nepremičnin. Redno se tudi udeležujemo izobraževanj s tehničnega, ekonomskega in pravnega področja v povezavi z upravljanjem.

Zagotavljanje varnosti pri upravljanju: Pravilnik predpisuje kapitalsko ustreznost v višini vsaj 1 eur za vsak m2 nepremičnin, s katerimi upravnik upravlja. V našem primeru zagotavljamo štirikratnik zahtevanega zneska. Lastnikom in stanovalcem tako zagotavljamo nemoteno in varno poslovanje, sebi pa razvoj in širitev dejavnosti.

Poleg navedenega je za pridobitev certifikata potrebno dokazati še: da je upravnik registriran za opravljanje dejavnosti, da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da podjetje in odgovorna oseba nista bila kaznovana, da za delitev stroškov in ostalo delo uporablja programsko opremo priznanih dobaviteljev, da preverja zadovoljstvo uporabnikov storitev upravljanja in da ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve v skladu s predpisi.

Zagotavljamo vam, da se bomo pri svojem delu še naprej trudili upravičiti pridobljeni certifikat, vse v smislu našega cilja in poslanstva: tradicija, kakovost, zaupanje.

DOMO – vaš upravnik

23.12.2016

Kakovost upravljanja stavbe je tesno povezana s sodelovanjem med etažnimi lastniki in upravnikom. Dobra komunikacija med nami je pri tem ključnega pomena. S svojim delom in sodelovanjem z lastniki gradimo poslovno podobo na področju upravljanja že vrsto let. Ni nam vseeno za zadovoljstvo naših strank, zato so predlogi in pripombe vedno dobrodošle.

Da bi lažje in bolj uspešno medsebojno komunicirali smo v ta namen pripravili anketo, kjer lahko podate oceno o upravljanju stavbe in z njim povezanih storitev. Pripravljeni smo prisluhniti in po potrebi tudi ustrezno ukrepati.

Za sodelovanje se vam lepo zahvaljujemo.

ODPRI ANKETA INTERNET

29. člen Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb predpiše, da mora lastnik posamezne enote ali najemnik, če gre za najemno posamezno enoto, upravniku sporočiti podatke o številu uporabnikov. Vse morebitne spremembe števila uporabnikov je potrebno sporočiti v roku 15 dni po nastali spremembi, ki je nato upoštevana pri prvem naslednjem obračunskem obdobju. Za verodostojnost podatka se jamči s podpisom. Obrazec za spremembo števila oseb in živali izpolnite in pošljite preko elektronske pošte, faxa ali na naš naslov.

Osebe lahko spremenite tudi preko iiPortala z uporabniškim imenom in geslom navedenim na zadnji strani vašega razdelilnika.

Pred letošnjo ogrevalno sezono so ponovno spremenili Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto. Sprememba pomeni, da je sedaj s pravilnikom določen najnižji in najvišji porabniški delež na podlagi delilnikov za ogrevanje. Najnižji delež tako znaša 40% deleža ogrevane površine, najvišji pa 300% deleža ogrevane površine. Na tak način naj bi torej preprečili pretirano varčevanje in pretirano prekomerno porabo toplote. V stavbah, kjer se stanovanja normalno uporabljajo za bivanje, te spremembe pravilnika ne bodo v ničemer vplivale na delitev stroška za toploto.

Od uvedbe obveznega merjenja porabljene toplote, se pravilnik spreminja praktično vsako leto. Po našem mnenju je tudi 30 in več odstotne prihranke pri porabi toplote neresno pripisovati zgolj merjenju porabe. V sistemu daljinskega ogrevanja s toplotnimi postajami se je zagotovo že pred merjenjem porabe po stanovanjih s skrbnimi in pravilnimi nastavitvami v toplotni postaji dalo prihraniti veliko toplote. Glavne prihranke pa se zagotovo doseže z izvedbo toplotne izolacije ovoja stavbe in uravnoteženim sistemom ogrevanja v stavbi. Brez tega in zgolj merjenje porabe po stanovanjih pa ima za posledico kondenz in plesen po stanovanjih, občutek o nepravični delitvi stroška za toploto in slabo voljo pri mnogih lastnikih stanovanj.

Niste našli odgovora?

V primeru, da odgovora na vaše vprašanje niste pridobili, nas kontaktirajte preko telefonskih številk, elektronskega naslova ali kontaktnega obrazca.